Vergoedingen

 

Podotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Dat houdt in dat podotherapie niet valt onder het eigen risico. Wanneer u een bezoek brengt aan de podotherapeut kunt u (als u voldoende aanvullend verzekerd bent) uw factuur vergoed krijgen door de zorgverzekeraar.

De kosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico.

 

Podotherapeuten kunnen in veel rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Dat wil zeggen dat u in veel gevallen niet zelf bij uw podotherapeut hoeft af te rekenen. Alleen wanneer uw vergoeding op is, dient u weer 'gewoon' uw kosten bji de podotherapeut zelf af te rekenen.

Sommige zorgverzekeraars laten rechtstreeks declareren nog niet toe. Dat wil zeggen dat u uw factuur aan uw podotherapeut dient te voldoen en dat u daarna uw factuur zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt, wordt dan aan u uitgekeerd.

 

Voor het actuele vergoedingenoverzicht van podotherapie klik hier